Brede school De Coevering Geldrop

2015 Open plek

Leren op een open plek in het park, dat is het idee van waaruit brede school de Coevering in Geldrop is ontworpen. De belangrijkste “open ruimte”vormt het gemeenschappelijke hart van de brede school met daarin de aula, het speellokaal, een podium en andere gedeelde functies. Vanuit dit hart leiden routes naar open plekken, de leerpleinen voor de verschillende gebruikers: twee basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het centrale hart vormt de “binnendoor verbinding” in de lange, slingerende groene verbindingsstrook door de wijk de Coevering.

Waar het centrale deel van het gebouw de groene verbinding als thema heeft, hebben de gebruikers zelf voor de expressie en herkenbaarheid van HUN identiteit kleuren gekozen uit een herfstpalet. Zo zijn binnen het centrale thema van de school plekken met een eigen herkenbaarheid en identiteit ontstaan.

Omdat de brede school midden in het park ligt en leerlingen vanuit alle richtingen naar school komen heeft het gebouw louter voorkanten. In elke richting vormt een hoek de logische plek voor een entree. De rode baksteen gecombineerd met de groene vlakken en groene zonwering draagt bij aan de associatie van een bomenrijk par waarin kinderen leren en spelen.

In de school is extra aandacht geschonken aan comfort, daglicht en akoestiek (Frisse Scholen klasse B), is gekozen voor zo veel mogelijk duurzame onderhoudsvrije materialen toe te passen en zijn voorzieningen getroffen om het gebouw in de de toekomst op een actieve manier te verduurzamen door het realiseren van PV-cellen of een warmtepomp.