Bredeschool Eersel-zuid

2015 Iedereen nieuw

Bredeschool Eersel-zuid ontstaat door het onder een dak brengen van Basisschool Sint Willibrordes, Basisschool Sint Jacobus en Kinderopvang Nummereen. Een bestaand schoolgebouw aan de Pankenstraat in Eersel wordt hiervoor grondig verbouwd en uitgebreid. In de plannen is de nadruk gelegd op het sterk verbeteren van de leeromgeving van de kinderen zowel onderwijskundig als in comfort.