Basisschool ’t Klokhuis Beek en Donk

2009

Als onderdeel van een nieuw voorzieningencluster voor onderwijs en sport wordt in Beek een Primair Onderwijscluster gerealiseerd. Het nieuwe cluster vormt een van de beƫindigingen van de laan die de ruggengraat voor dit voorzieningencluster vormt. Aansluitend aan een bestaande school wordt een tweede school, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gerealiseerd. Samen vormen ze de wanden van het gewenste plein. De multifunctionele ruimten zijn direct aan het plein gesitueerd. Hierdoor is ook een koppeling met het plein mogelijk. De hoek die zo ontstaat vormt de entree van de school. In een metselwerk massa zijn vervolgens alle onderwijs- en verblijfsfaciliteiten ondergebracht. De uitkraging markeert het plein in de passerende routes.
Door het kiezen van kleine groeplokalen ontstaan clusters met mogelijkheden voor presentatie, biblio- en mediatheek, ict en groepswerkplekken waar ongeveer 75 kinderen gebruik van maken. Elke groep heeft echter wel zijn eigen thuisbasis. De clusters zijn door het kleurgebruik in interieur en exterieur herkenbaar.