Villa Sonnewijzer Son

2017    Villa Sonnewijzer

Villa Sonnewijzer bestaat uit een rondlopende zwarte wand die de locatie verdeelt in open, beschutte en besloten ruimten, zowel buiten als binnen. Op deze manier worden ruimten gerealiseerd die in maat, vorm, sfeer, veiligheid en geborgenheid aansluiten bij de kinderen waarvoor ze bedoeld zijn. Alle spel-, speel en leeractiviteiten krijgen zo een passende plek. De beschutte binnenruimte vormt het hart van het gebouw. Een grote multifunctionele ruimte biedt plek voor presentatie, toneel, theater maar ook bewegings- en thema-onderwijs.

Op zowel begane grond als verdieping zijn de groepsruimten rondom een leerplein gegroepeerd. Zo ontstaan ook buiten de groepsruimten plekken voor individueel en groepswerken. Door de transparante vormgeving is vanuit de groepsruimte passief toezicht op leerplein en nevenruimte mogelijk. In het exterieur zijn deze gebieden als een licht gekleurde massa op de muur geplaatst om zo het concept van de villa verder te versterken.

Rustig en licht kleur- en materiaalgebruik zorgt voor een rustige leeromgeving. De kleuren zijn gerelateerd aan de bosrijke omgeving waarin de school is gesitueerd.

Villa Sonnewijzer is een levensloopbestendige school met een gemiddelde GPR-score van 8,0 waarbij speciaal is ingezet op de thema’s gezondheid (8,7) en energie (7,9). Villa Sonnewijzer voldoet aan de ambities frisse scholen klasse B.