Kindcentrum De Plataan Oirschot

2013

Het gebouw biedt onderdak aan de katholieke basisschool Paulusschool met 10 groepen, een kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en  een bestuurskantoor van stichting Skobos, de bovenschoolse stichting waaronder de Paulusschool valt.

Centraal in het gebouw bevinden zich de functies die door de verschillende gebruikers worden gedeeld en die op slimme manieren zijn te koppelen of scheiden: een ontmoetingsplein met een vast podium, een speelzaal, de keuken met uitgiftepunt en verder de teamkamer, conciërgeruimte, spreekkamers en kantoorruimten. Het schooldeel bestaat uit twee bouwlagen. Hierdoor worden de lijnen naar het centrale deel van het gebouw kort gehouden.

Bij deze opgave speelt duurzaamheid een bepalende rol. Zo is het gebouw opgetrokken uit systeembouw units. Hierdoor is de plattegrond flexibel en na de economische levensduur van dit gebouw is demontage en hergebruik een reële optie. Er zijn onderhoudsvriendelijke materialen en details toegepast. De energievraag wordt laag gehouden door een hoogwaardige thermische schil en diverse slimme installatietechnische voorzieningen. Het gebouw genereert zoveel mogelijk zijn eigen energie door middel van pv-cellen op het dak van de laagbouw. Dit wordt extra onder de aandacht gebracht door een digitaal ‘scorebord’ in de centrale hal, waarop de energieopbrengst is af te lezen.

De buitenruimte is met zorg vormgegeven en ingericht. Het vervult zijn rol als schoolplein maar ook als speel- en groenvoorziening voor de kinderen in de aangrenzende woonwijk.