Pieter Jelles Troelstraschool Amsterdam nieuw west

2017   Optimistisch gebouw

Als antwoord op de overbevolkte binnensteden wilden de ontwerpers met het Algemeen UitbreidingsPlan voor Amsterdam (1934) licht, lucht en ruimte brengen in de woonomgeving. Binnen dit plan kregen scholen prominente stedenbouwkundige plekken verbonden met groene ruimten als parken en assen. De Pieter Jelles Troelstraschool, gebouwd als H-school, was een van deze scholen. De school wordt vervangen en op dezelfde plek teruggebouwd. De prominente plek vraagt om een schoolgebouw met een hoge architectonische waarde en hoogwaardige inpassing die recht doet aan de plek en die recht doet aan de uitgangspunten van het AUP.

Het gebouw is ingetogen, sober vormgeven. Met de dakvorm, haaks op de straatwand, wordt de grote schaal van het gebouw verkleind tot een schaal passend bij die van de kinderen. Het gearticuleerde metselwerk ondersteund dit schaalniveau. De raampartijen en de bijbehorende terugliggende witte penanten geven het gebouw een luchtige uitstraling. De grote vierkante vensters zorgen tenslotte voor de balans in de gevel.

Het gebouw voor de Pieter Jelles Troelstra school bestaat uit twee beuken met daarin vooral onderwijsruimten. Ze worden, net als in de voormalige H-school gekoppeld door een tweelaagse aula met daaromheen alle multifunctionele ruimten (speellokaal, beeldende vorming en muziek) en een verbinding met de gymzaal.