School | Woningen Commanderij College Laarbeek

2018

Om op een duurzame manier in tijdelijke huisvesting voor het Commanderij College in Laarbeek te voorzien worden schoolwoningen gerealiseerd. De onderbouw van het Commanderij College zal hier de komende periode hun onderwijs krijgen. Naast groepsruimten zijn er ook ruimten voor groeps- en individueel werken.

Nadat de behoefte vanuit het Commanderij College wegvalt zullen de schoolwoningen worden getransformeerd naar levensloopbestendige woningen.