Bredeschool Eersel-zuid

Om te komen tot een toekomstbestendige onderwijshuisvesting binnen de gemeente Eersel is een ontwerp gemaakt voor het realiseren van een bredeschool in Eersel-zuid. In een bestaande onderwijshuisvesting moeten beide scholen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een plek krijgen. Hiervoor moet het bestaande schoolgebouw gerenoveerd en uitgebreid worden. Een belangrijk uitgangspunt bij het maken van het ontwerp wordt gevormd door de idee dat, na realisatie alle partijen “als nieuw” gehuisvest zouden moeten zijn. Bovendien is het comfort in het huidige gebouw ondermaats. Daarom is gekozen om, door het realiseren van zoveel mogelijk nieuwe groepslokalen, iedereen evenredig te laten profiteren van nieuwe eigentijdse ruimte die bovendien voldoen aan eigentijdse comforteisen. De
nieuwe lokalen zijn als een krans om het bestaande gebouw gesitueerd. Hierdoor wordt het hoge transmissieverlies van de bestaande gevel teniet gedaan en wordt ook het comfort in de rest van het gebouw beter. Door in het bestaande deel vooral leerpleinen, kantoren en bijeenkomstruimtes te situeren (ruimten met “lagere” comforteisen) ontstaat een efficiënt en comfortabel gebouw.
Het hart van het gebouw wordt gevormd door een aantal gemeenschappelijk te gebruiken ruimtes waarom heen kinderopvang en beide scholen zijn gesitueerd.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Eersel - Accent Adviseurs Eindhoven
Gebruikers
Twee Basisscholen (16 groepen), Kinderdagopvang (drie groepen), peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang
Adres
Eersel, Pankenstraat
Ontwerp
2014
Uitvoering
2017
Fotografie
Petra Appelhof