BS De Korenaar Eindhoven

Een stralende start: ZON

Basisschool De Korenaar wil naar de buitenwereld een gewone school zijn waar ECHT iedereen welkom is. Om het inclusief onderwijs goed te huisvesten heeft de Korenaar een aantal ZON-groepen in huis. Deze ZON-groepen bestaan uit grotere en flexibele ruimten om zo ook leerlingen met een grotere ruimtebehoefte (rolstoel, leestafel, bed) toch een plek te kunnen bieden in een reguliere groep. De ZON-vuursteen groep is een speciale groep voor kinderen met het syndroom van Down.

Veel thema’s die op een reguliere basisschool al gelden zijn hier, onopvallend, wat duidelijker vormgegeven. De opzet van het gebouw is gestructureerd, logisch en overzichtelijk, zonder uit het oog te verliezen dat de een schoolgebouw ook een uitdagende en stimulerende omgeving moet zijn. Kinderen worden gezien maar kunnen de juf, steun en toeverlaat, is altijd zichtbaar. In het kleurgebruik zijn contrasten voor kinderen met een visuele handicap zo vorm gegeven dat ze juist een stimulerende bijdrage leveren aan de sfeer op de school.

Het schoolgebouw is verdeeld in drie clusters elk met een directe verbinding met de buitenruimte. Voor de onderbouw is een kleinere intieme buitenruimte gerealiseerd. Centraal tussen de drie clusters zijn grote multifunctionele en flexibele ruimten gesitueerd. Aula, danszaal, speellokaal en gymzaal zijn op diverse manieren met elkaar te verbinden waardoor maat, sfeer en inrichting passend op het beoogde gebruik kunnen worden gemaakt.

Het nieuwe schoolgebouw is extra geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. De energiezuinige installaties zorgen voor een optimaal comfort en voldoet aan de ambities frisse scholen B.

Projectgegevens
Opdrachtgever
SKPO Eindhoven - HEVO Bouwmanagement 's-Hertogenbosch
Gebruikers
Basisschool voor inclusief onderwijs, buitenschoolse opvang en gymvoorziening
Adres
Eindhoven, Gerretsonlaan
Ontwerp
2017
Uitvoering
2019
Fotografie
BS De Korenaar