Kindercirkel Gulpen

Om de zorgstructuur rondom het opgroeiende kind en het gezin in het Heuvelland te verbeteren is een bundeling van taken op het terrein van onderwijs, gezondheid, opvoed- en opgroeihulp gewenst. In het CJG Heuvelland zijn een onderwijszone, een activiteiten zone, een kindzone en een zorgzone ontworpen. Centraal in het gebouw ligt de lounge waar alle medewerkers en bezoekers elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten en waar plek is voor verschillende (samen-)werkvormen.

Het gebouw ligt ingebed in een groene loper die vanuit het omliggende heuvelland tot in de kern van Gulpen loopt. Om het groen voldoende ruimte te geven is gekozen drie rode gebouwmassa’s die de stedenbouwkundige contouren van pleinen en straten versterken. De gebouwmassa’s zijn door een langgerekt volume met elkaar verbonden. Door dit volume anders en terugliggend vorm te geven blijven de rode bouwdelen sterk herkenbaar. In samenhang met het landschapsontwerp zijn de verschillende nevenentree’s herkenbaar.

Het gebouw is ontworpen met een mantelstenen schil. Deze schil is ademend maar heeft ook een hoge isolatiewaarde. Ze is aan de buitenzijde zijn de rode blokken afgewerkt met keramisch metselwerk in een polymetrisch verband. De plint wordt gemaakt van mergelachtig betonnen metselwerk.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Woonpunt Maastricht, gemeente Gulpen-Wittem, RO-groep Maastricht
Gebruikers
Basisschool (12 groepen), Basisschool voor Speciaal Onderwijs (9 groepen), Kinderdagopvang (twee groepen), peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang, jeugdwerk, consultatiebureau, maatschappelijk werk en sportvoorziening
Adres
Gulpen, Willem Vliegenstraat
Ontwerp
2011
Uitvoering
2012
Fotografie
Petra Appelhof