Gezondheidscentrum Krimpen

Architect Herre Plantinga

De Stichting Gezondheidscentrum Krimpen aan den IJssel heeft het initiatief genomen om een gebouw te realiseren waar in een totaal pakket zorg aangeboden wordt. Naast vijf praktijken met achttien huisartsen en een polikliniek zijn o.a. een apotheek, wijkverpleging, maatschappelijk werk, centrum voor jeugd en gezin en fysiotherapeuten in het gebouw gehuisvest. Door het bij elkaar brengen van de verschillende zorgdisciplines zijn de lijnen
kort wat goed is voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. De locatie aan de Groenendaal ligt centraal in de gemeente Krimpen aan den IJssel en biedt voldoende ruimte voor het centrum en de benodigde parkeervoorzieningen. De stedenbouwkundige opzet is zo dat het gebouw in de toekomst aan de noordwestzijde aan het aangrenzende park is gesitueerd, terwijl de entreezijde aansluit aan het parkeer-terrein aan de zuidoostkant.
De entree en apotheek presenteren zich als transparant element in het steenachtig en tijdloos vormgegeven volume. Deze transparantie zet zich door naar de kern van het gebouw waarin de ontsluiting van de verschillende bouwlagen plaatsvindt.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Stichting Gezondheidscentrum Gemeente Krimpen aan de IJssel, IJssellandziekenhuis
Gebruikers
Apotheek, huisartsen, fysiotherapie, poliklinieken
Adres
Krimpen aan de IJssel, Groenendaal
Ontwerp
2010
Uitvoering
2011
Fotografie
Petra Appelhof