GZC Pauwendaal Lelystad

Midden in de nieuwbouwwijk Landerijen is, op een geknikte kavel, gezondheidscentrum Pauwenburg ontworpen. Als onderdeel van een bescheiden reeks autonome gebouwen ligt het gezondheidscentrum ingeklemd tussen een futuristisch vormgegeven kerk en een voorziening voor begeleid wonen.

Het gebouw voor het gezondheidscentrum begint in één bouwlaag, aansluitend op ach­terliggende woningbouw, en loopt langzaam omhoog om tenslotte te eindigen in twee grote stadsvensters die uitkijken over Overcinge, een wijkontsluitingsweg. De hoofden­tree van het gebouw richt zich op het “kerkplein” aan het Pauwenburg en wordt gemar­keerd door een dubbelhoge glazen gevel gevat in naar binnenlopend metselwerk dat de looplijnen van in- en uitkomende bezoekers volgt. De glazen gevel en luifel op de begane grond begeleidt de bezoekers vanaf Overcinge naar de hoofdentree. De elipsvormige hal zorgt voor een gelijke, gelijkwaardige ontsluiting van de verschillende gebruiksfuncties. Vormt het exterieur een uitdrukking van de gezamenlijke verbondenheid in één gezond­heidscentrum van de verschillende functies, in het interieur heeft elke functie een eigen identiteit door verschillend kleurgebruik. Het gezondheidscentrum biedt onderdak aan een apotheek, een HOED met vier huisartsen, een duopraktijk voor manuele en fysiothe­rapie, een verloskundige praktijk en gespreksruimten voor maatschappelijk werk.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Apotheek Reuvers
Gebruikers
Apotheek, Vier huisartsenpraktijken, Fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, verloskundige praktijk, Maatschappelijk werk
Adres
Lelystad, Hyacintstraat
Ontwerp
2007
Uitvoering
2008
Fotografie
Petra Appelhof