Kindcentrum Beneden Leeuwen

Met een nieuw Kindcentrum worden alle opvang en onderwijsfuncties in Beneden Leeuwen samen gebracht op een plek. In de koppeling van het kindcentrum met het bestaande VMBO Pax Christi is samen een zorg- en een technieklokaal te gerealiseerd. Het hart van het gebouw bestaat uit een kleine aula, te koppelen speellokalen en twee kleine tribunetrappen waarmee allerlei combinaties van ruimten, passend bij het beoogde gebruik, te maken zijn.

Het samengaan van beide scholen resulteert in een gebouw met twee onderwijssystemen. Omdat groei en krimp mogelijk te maken is ervoor gekozen de clusters zo op te zetten dat ze eenvoudig ombouwbaar zijn in het andere onderwijssysteem. Dit kan door de uitgekiende positionering van toiletten, bergingen, garderobes en spreekkamers. Deze ruimten vormen, met de installatietechnische structuur de ruggengraat van het gebouw, al het andere kan eenvoudig worden aangepast aan voortschrijdend inzicht of nieuwe wensen.

De scholen zijn in de vleugels gesitueerd elk met een eigen entree onder de luifel. Deze luifel voorkomt oververhitting in de zomer en staat opwarming in voor-en najaar toe. Groepsruimten liggen aan de oostzijde om te voorkomen dat ze gedurende de dag overmatig opwarmen en gekoeld moeten worden. Door een extra investering van de schoolstichting is het gebouw bijna energie neutraal en voldoet aan frisse scholen ambitie klasse B

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Westmaas en Waal, SPOM
Gebruikers
Twee Basisscholen (16 groepen), Kinderdagopvang (drie groepen), peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en techniek- en zorgruimten die gedeeld worden met het Junior College
Adres
Beneden Leeuwen, Heideakkerweg
Ontwerp
2016
Uitvoering
2019
Fotografie
Burgland Bouw Dodewaard