Kindcentrum De Wilderen Waalre dorp

Kindcentrum De Wilderen bestaat eigenlijk uit twee gebouwen. Twee gebouwen die op een slimme manier tegen elkaar zijn gebouw. Dwars door het gebouw loopt een eigendomsgrens waarvan in het dagelijks gebruik niets te merken is. Het ene gebouw huisvest de school, het andere gebouw de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Het hart van het gebouw wordt gevormd door ruimten die gemeenschappelijk gebruikt worden. Een speellokaal met podium, schakelbaar met de aula en tribune trap voor weeksluitingen en evenementen, een bibliotheek, een kookclub met grandcafé worden op verschillende momenten wisselend gebruikt door de school- of opvangorganisatie.

Dit hart vormt het centrale plein in het gebouw en vormt de koppeling tussen en voor- en achterplein. Deze pleinen zijn ontstaan door een verschuiving van de beide hoofdmassa’s van elkaar. Zo ontstaat een wachtplek voor ouders op het voorplein zodat fietsroutes en parkeerplaatsen vrijblijven. Aan de achterzijde ontstaan verschillende speelpleinen met een eigen maatvoering passend bij de leeftijd en behoefte van de leerlingen die er spelen.

De terughoudende rustige architectuur en de ruime luifels geven de indruk van een weids en ruim opgezet gebouw dat zich als een paviljoen in zijn bosrijke omgeving voegt. Door slim ontwerpen, detailleren en bouwen met natuurlijke materialen voldoet het gebouw aan het duurzaamheidsconvenant van de gemeente Waalre en ambitieniveau Frisse Scholen klasse B.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Waalre, SKOzoK Veldhoven, Kinderstad Tilburg, Laride Hart voor Huisvesting Veldhoven
Gebruikers
Basisschool (10 groepen), Kinderdagopvang (twee groepen) en buitenschoolse opvang
Adres
Waalre, Meester Slootstraat
Ontwerp
2015
Uitvoering
2016
Fotografie
Petra Appelhof