Kindcentrum Plataan Oirschot

Centraal in Kindcentrum de Plataan bevinden zich de functies die door de ver­schillende gebruikers worden gedeeld en die op slimme manieren zijn te koppelen of scheiden: een ontmoetingsplein met een vast podium, een speelzaal, de keuken met uitgiftepunt en verder de teamkamer, conciër­geruimte, spreekkamers en kantoorruimten. Het schooldeel bestaat uit twee bouwlagen. Hierdoor worden de lijnen naar het centrale deel van het gebouw kort gehouden.

Bij deze opgave speelt duurzaamheid een bepalende rol. Zo is het gebouw opgetrokken uit systeembouw units. Hierdoor is de plattegrond flexibel en na de economische levensduur van dit gebouw is demontage en herge­bruik een reële optie. Er zijn onderhoudsvriendelijke materialen en details toegepast. De energievraag wordt laag gehouden door een hoogwaardige thermische schil en diverse slimme installatietechnische voorzieningen. Het gebouw genereert zoveel mogelijk zijn eigen energie door middel van pv-cellen op het dak van de laagbouw. Dit wordt extra onder de aandacht gebracht door een digitaal ‘scorebord’ in de centrale hal, waarop de ener­gieopbrengst is af te lezen.

De buitenruimte is met zorg vormgegeven en ingericht. Het doet dubbel dienst, namelijk zowel als schoolplein en als groen- en speelvoorziening voor kinderen in de aangrenzende woonwijk. Ook dat kan worden aange­merkt als een duurzame inzet van middelen.

Projectgegevens
Opdrachtgever
SKOBOS Oirschot, Korein kinderplein Eindhoven
Gebruikers
Basisschool (10 groepen), Kinderdagopvang (4 groepen), BSO Stafbureau SKOBOS
Adres
Oirschot, Rademekerstraat
Ontwerp
2011
Uitvoering
2012
Fotografie
Petra Appelhof