Kindcentrum Villa Vrolik Hilversum

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Hilversum, STIP Hilversum, ICS Adviseurs Amsterdam
Gebruikers
Basisschool, Kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang
Adres
Hillversum, Harry Banninkstraat
Ontwerp
2016
Uitvoering
2017
Fotografie
Pellikaan