Onderwijscenturm Leijpark Tilburg

uitbreiding EMB-vleugel

Onderwijscentrum Leijpark groeit. Om een aaneengesloten reeks van flexibel inzetbare lokalen voor SO, VSO en VMBO te krijgen én het aantal beschikbare lokalen te laten groeien is gekozen een nieuwe passende vleugel voor EMB-onderwijs te bouwen. Deze zeven nieuwe huiskamers voor EMB-onderwijs zijn gesitueerd buiten de genoemde reeks, op een prikkelarme plek aan het Leijpark in Tilburg.

Vanwege de coronapandemie zijn er nog geen goede foto’s beschikbaar.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Onderwijscentrum Leijpark Tilburg
Gebruikers
EMB-onderwijs, VMBO-onderwijs
Adres
Tilburg, Dr. Stoltehof
Ontwerp
2018
Uitvoering
2021
Fotografie
-