SLC De Wijde Wereld Uden

“Kinderen weer tijd en ruimte geven kind te zijn” vormt de visie achter “SLC De Wijde Wereld”. In de vorm van dagarrangementen worden naast onderwijs allerlei andere activiteiten als cultuur, zwem-, binnen en buitensport gedurende de dag aangeboden. Er is ook geen onderscheid meer tussen on­derwijs en opvang. Er worden naast broodmaaltijden ook warme maaltijden geserveerd. Alle activi­teiten zijn op een plek gesitueerd om onnodig gereis van de kinderen te voorkomen.

Voor dit SLC is een plek gevonden aan de rand van Uden waar het woongebied overgaat in het land­schap. Hier is voldoende ruimte om kinderen allerlei activiteiten te laten ondernemen zonder beknot te worden in de ruimtelijke mogelijkheden. Als typologie van de bebouwing is gekozen voor een boe­renerf, een typologie die door de groei van Uden op meer plaatsen in de bebouwingsrand voorkomt. Door zijn grotere massa en hogere daklijn onderscheidt het hoofdgebouw zich van de bijgebouwen welke een schijnbaar toevallige compositie met het hoofdgebouw vormen.

Het materiaalgebruik is traditioneel, rood gemêleerd metselwerk, zwarte rabatdelen, grote houten spanten en een zinklook dak met vegetatievlakken erop. Bij de materiaalkeuze is nadrukkelijk geke­ken naar de milieubelasting van het toe te passen materiaal.

In het gebouw is een groot aantal maatregelen genomen om energieverbruik te beperken. Zo is het gebouw gecompartimenteerd waardoor het in delen te gebruiken is en het heeft flexibel schakelbare ruimten. Om de energie- en exploitatielasten te reduceren wordt zomernachtventilatie door middel van luiken toegepast, is een warmtepomp gecombineerd met een energy-dak opgenomen en wordt voor de verwarming van het zwembad gebruik gemaakt van vacuümbuizen. De grote overstekken zorgen voor een beperking van de zoninstraling in de zomer maar laten het toe in voor en najaar. Het hemelwater wordt in een wadi geïnfiltreerd.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Uden, Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden (SKOGU nu KIEM Onderwijs)
Gebruikers
Basisschool (12 groepen) met dag-arrangementen, Kinderdagopvang (3 groepen), Gymzaal met avondgebruik
Adres
Uden, Helmteken
Ontwerp
2008
Uitvoering
2012
Fotografie
Petra Appelhof