Commanderij College Schoolwoningen

Om de tijdelijke aanwas van leerlingen van het Commanderij College in Beek en Donk een goede onderwijsruimte te kunnen bieden is het Junior College ontwikkeld. Deze onderwijsruimten kunnen, stapsgewijs, worden aangepast tot levensloopbestendige seniorenwoningen.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Laarbeek - Commanderij College
Gebruikers
Junior College VMBO brugklas
Adres
Beek en Donk, Kerkakkers
Ontwerp
2017
Uitvoering
2018
Fotografie
Petra Appelhof