Kindcentrum De Morgenzon Zeeland Landerd

Het dorp Zeeland kent vele pleintjes, elk met een eigen sfeer, afmeting en functie. Door niet het gebouw maar juist enkele nieuwe karakteristieke pleinruimten en verbindingen te ontwerpen ontstond het gebouw voor Kind­centrum De Morgenzon. Het gebouw is zo naadloos ingepast in en optimaal verbonden met zijn omgeving. Elke pleinruimte heeft ook een directe relatie én verbinding met een plein IN het gebouw. Deze pleinen in het gebouw vormen een onderdeel van de ruimtelijke vertaling van de onderwijsvisie. Rondom het leerplein, dat schakelbaar is met drie tot vijf groepsruimten, zijn verschillende ruimten gerealiseerd om heel veel verschillende soorten ac­tiviteiten op een goede manier een plek te bieden. Denk aan handvaardigheid, presentaties, spreekkamers, een mediatheek maar ook toiletten, garderobes en bergingen.

Een bijzondere binnenplein is de “onderbouwaula” waar leerplein, aula en speellokaal afzonderlijk maar ook sa­men gebruikt kunnen worden. Door een koppeling met het Bondsgebouw (een rijksmonument) is het mogelijk de centrale aula te verruimen tot een heuse voorstellingsruimte met tribune trap voor de scholen, maar ook de plaatselijke harmonie. Het podium is in dagelijks gebruik de oefenruimte voor deze vereniging.

In het ontwerp is extra aandacht besteed aan energiezuinigheid, licht, lucht, geluid en comfort. Het gebouw be­staat uit een duurzaam, energiezuinig en flexibel indeelbaar casco dat bij functieverandering nauwelijks aanpas­singen nodig zijn. Het gebouw is voorzien van hogere isolatiewaarden in de schil, een groen dak, PV-panelen en warmte koude opslag. Alle groepslokalen voldoen aan nagenoeg alle criteria voor Frisse scholen 2012, klasse A.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Landerd
Gebruikers
Twee Basisscholen (24 groepen), kinderdagopvang (5 groepen), peuterspeelzaalwerk (2 groepen), buitenschoolse opvang, consultatiebureau, maatschappelijk werk, thuiszorg, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefenruimte harmonie
Adres
Zeeland (Noord Brabant), Kerkstraat
Ontwerp
2013
Uitvoering
2014
Fotografie
Petra Appelhof