Sanbio Uden

Sanbio is leverancier van bio-technologische onderzoeksproducten. Een deel haar activiteiten is ondergebracht in Hycult Biotechnology. Zij zijn nuĀ  gespecialiseerd in Plus Quality regentia. Door de groei van beide organisaties is de huidige gezamenlijk huisvesting te klein. Voor Sanbio is een nieuw kantoorgebouw gerealiseerd. Hycult Biotechnology gaat, na een ingrijpende verbouwing, verder in het bestaande pand.

Het ontwerp voor de nieuwbouw kenmerkt zich als een doorlopende metalic metalen schil. Door de functieverschillen in het rechter gebouwdeel is de schil daar gesplitst in twee banen, de hoge baan waaronder een magazijn is gerealiseerd en de lage baan waaronder de representatieve ruimten en ook de entree zijn vormgegeven. De entree wordt bovendien gemarkeerd door het ontstaan van een luifel in dit deel van de schil. Het interieur is sober en doelmatig. Omdat de entree direct overgaat in de gangruimten voor de kantoren is hier geprobeerd extra cachet te geven door een houten panelenwand die doorloopt tot op het plafond. Per kantoorlaag is er een facilitaire unit met daarin kapstokken, pantry en toiletten. In het lage gebouwdeel zijn koppelbare spreekkamers en een presentatie-ruimte-kantine gesitueerd met alle denkbare presentatie voorzieningen

Projectgegevens
Opdrachtgever
Dimaron bv. Volkel
Gebruikers
Sanbio bv. Uden
Adres
Uden, Frontstraat
Ontwerp
2006
Uitvoering
2007
Fotografie
Digidaan