Villa Sonnewijzer Son

Villa Sonnewijzer bestaat uit een rondlopende zwar­te wand die de locatie verdeelt in open, beschutte en besloten ruimten, zowel buiten als binnen. Op deze manier worden ruimten gerealiseerd die in maat, vorm, sfeer, veiligheid en geborgenheid aan­sluiten bij de kinderen waarvoor ze bedoeld zijn. Alle spel-, speel en leeractiviteiten krijgen zo een passende plek. De beschutte binnenruimte vormt het hart van het gebouw. Een grote multifunctionele ruimte biedt plek voor presentatie, toneel, theater maar ook bewegings- en thema-onderwijs.

Op zowel begane grond als verdieping zijn de groeps­ruimten rondom een leerplein gegroepeerd. Zo ont­staan ook buiten de groepsruimten plekken voor individueel en groepswerken. Door de transparante vormgeving is vanuit de groepsruimte passief toe­zicht op leerplein en nevenruimte mogelijk. In het exterieur zijn deze gebieden als een licht gekleurde massa op de muur geplaatst om zo het concept van de villa verder te versterken.

Rustig en licht kleur- en materiaalgebruik zorgt voor een rustige leeromgeving. De kleuren zijn gerela­teerd aan de bosrijke omgeving waarin de school is gesitueerd.

Villa Sonnewijzer is een levensloopbestendige school met een gemiddelde GPR-score van 8,0 waarbij speciaal is ingezet op de thema’s gezond­heid (8,7) en energie (7,9). Villa Sonnewijzer voldoet aan de ambitie frisse scholen klasse B.

Projectgegevens
Opdrachtgever
SKPO Eindhoven, Korein kinderplein Eindhoven, HEVO Bouwmanagement ‘s-Hertogenbosch
Gebruikers
Basisschool (10 groepen), Kinderdagopvang (twee groepen), peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang
Adres
Son, Ruysdaelstraat
Ontwerp
2016
Uitvoering
2017
Fotografie
Petra Appelhof