KINDCENTRUM SPEELPLEIN ZOGGEL UDEN

Ter vervanging van 2 afgebrande basisscholen is in een korte tijd Kindcentrum Speelplein Zoggel ontworpen en gebouwd. De twee schoolbesturen hebben snel hun ambitie geformuleerd om een Kindcentrum te gaan bouwen voor kinderen van 2 tot 12. Voor onderwijs en opvang is één visie geformuleerd waarin samenwerking het uitgangspunt is en elke gebruiker afzonderlijk zichzelf tegelijkertijd herkent. Het dynamische hart van het gebouw met de gemeenschappelijke aula en speellokaal sluit aan op de buitenruimte via het grote overstek aan de zuidzijde. Een kring van speel- leerpleinen verbindt dit hart met de groepsruimtes, waar kinderen rust en geborgenheid vinden. Dit concept levert een rijk scala aan ruimtes waar een grote diversiteit aan activiteiten zijn plek vindt. Het ontwerp is vanaf de start door opdrachtgever,
eindgebruikers, architect ontwikkeld. De uitvoerende partijen zijn al snel geselecteerd en vanaf de Voorontwerpfase betrokken in de engineering van het gebouw en de buitenruimte.
Hierdoor was het mogelijk om de onderwijskundige ambities vorm te geven in een integraal en efficiënt ontwerp- en bouwproces. Deze keuze heeft een duurzaam gebouw opgeleverd met een EPG van 0,1, een gemiddelde GPR-score van 9,1 en zeer lage bouw- en exploitatiekosten.

Projectgegevens
Opdrachtgever
Gemeente Uden, Kiem Onderwijs Uden, Saam Onderwijs Oss
Gebruikers
Twee Basisscholen (16 groepen), Kinderdagopvang (twee groepen) en buitenschoolse opvang
Adres
Uden, Hoogzoggel
Ontwerp
2015
Uitvoering
2016
Fotografie
-