Basisschool Jan Bluijssen Uden

2004

Om de bestaande huisvesting af te stemmen op het alsmaar groeiend aantal leerlingen werd ons opdracht gegeven basisschool Jan Bluyssen uit te breiden tot een veertienklassige basisschool. Met het maken van een doorbraak door één van de bestaande klas-lokalen ontstaat een verbinding tussen de bestaande basisschool en de uitbreiding. In de uitbreiding is plaats voor zeven groepslokalen, een multifunctionele ruimte en een nieuwe grotere teamkamer. In de bestaande school is de centrale ruimte zodanig verbouwd dat ze ook als speellokaal gebruikt kan worden.

De bestaande school is in zijn vormgeving zoveel mogelijk in tact gelaten. Gekozen is om zes van de nieuwe groepslokalen in een “losstaand” gebouwdeel onder te brengen. Dit gebouwdeel vormt een eigentijdse vertaling van de vormtaal en materiaalkeuzen van de bestaande school en zijn omgeving. De uitbreiding wordt door een  terugliggend en lager bouwdeel gekoppeld aan de bestaande school.

De gevel van de uitbreiding bestaat uit grote witte vlakken op een donkere stenen plint en oogt robuust en massief. Het lagere gebouwtje tussen school en uitbreiding is uit staal gemaakt en heeft een lichte heldere uitstraling. Waar het kleurgebruik buiten erg terughoudend is, vormt het interieur van de school een kleurrijk palet. Zo heeft elke klas een eigen kleur die in de vloer en op de wand terugkomt. Een deel van de wand is voorzien van prikbord.