Bredeschool Noorderbreedte Baarn

2015 Herkenbaarheid en identiteit

Met het oog op een betere samenwerking tussen twee basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in Baarn-noord is Bredeschool Noorderbreedte gerealiseerd. Kinderen laten leren en spelen in een groene omgeving vormt het speerpunt van het ontwerp voor Bredeschool Baarn Noord. Het hart én alle gebruiksruimten hebben een zichtbare en directe relatie met de groene omgeving.

De locatie is een groene uitloper van het naastliggende park. Door een slimme positionering van het nieuwe gebouw ontstaan  twee buitenruimten, een kleinere ruimte voor kinderopvang en onderbouw, een grotere ruimte voor bovenbouw en bso.  De grote speelruimte is bovendien gekoppeld met het park waardoor ook het park als speelruimte gebuikt kan worden. Door zijn situering, midden in de groene uitloper, kent het gebouw alleen maar voorkanten en heet bezoekers vanuit alle richtingen welkom.

Hoewel de bredeschool zich als één  herkenbare eenheid presenteert, heeft elk van de gebruikers zijn eigen plek en identiteit binnen het gebouw. Rondom een centraal hart heeft elke gebruiker zijn eigen plek met eigen inhoud (onderwijsprogramma), sfeer en kleurgebruik gekregen. In het hart van het gebouw zijn gemeenschappelijke multifunctionele ruimten gebundeld. Zo is het speellokaal te verbinden met de aula tot een groot theater met vast podium. De kleine aula doet dan dienst als foyer. In het dagelijks gebuik kan in de kleine aula door kinderen worden gekookt of geknutseld en is deze ruimte nog te vergroten door ook de grote bso-ruimte aan te sluiten. Rondom dit hart zijn de onderwijs-, opvang- en ondersteuningsruimten voor de verschillende gebruikers gesitueerd. Vanuit deze onderwijsruimten is een visuele verbinding met het hart gemaakt.

Om het energiegebruik te beperken is gekozen voor hogere isolatiewaarden in de gevel gecombineerd met een luchtdichte schil. De energie voor een comfortabel binnenklimaat wordt verzorgd door een warmtepomp met bodemlussen gecombineerd met zonnepanelen.Het gebouw voldoet aan de ambities voor frisse scholen klasse B en voor luchtkwaliteit aan klasse A.