Bredeschool Dynamica Westerkoog

2010

Deze Brede School voor meervoudig complex gehandicapte kinderen maakt onderdeel uit van het centrumgebied van Westerkoog, waarvoor wij eerder het masterplan maakten. Hierin vormen “functiepleinen” het bindende element. Elk plein heeft een eigen functie en identiteit. Dit pleinthema is in de vormgeving van de brede school doorgezet. Binnen brede school Westerkoog bestaat een intensief samengebruik van ruimten tussen de gebruikers; een cluster 3 school, een medisch kinderdagverblijf, dagbesteding, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en sportvoorzieningen.

Tussen de functionele eenheden zijn de functies ondergebracht die door iedereen worden gebruikt. Alles wordt door een brede centrale verkeersruimte met elkaar verbonden. De school is hoofdgebruiker van de sportvoorziening,
maar door afsluitbaarheid van de school en een eigen entree is voorzien in avondgebruik van deze sportzaal.