Kindcentrum De Driehoek Hilvarenbeek

2015   Herkenningspunt

Hilvarenbeek groei en breidt uit met een nieuwe woonwijk op “Hoog Spul”. Kindcentrum De Driehoek vormt het hart van deze nieuwe wijk Het nieuwe kindcentrum is gesitueerd aan een van de drie groene lobben op een kruising van routes en wegen. Deze kruising wordt door de opvallende gebouwmassa en een grote gevelopening gemarkeerd. Daarmee is het kindcentrum hét herkenningspunt van deze nieuwe wijk. De speelpleinen zijn in de groene lob gesitueerd. Door beide uitwerkingen is het gebouw verankerd in zijn omgeving . De twaalf levensloopbestendige woningen completeren de inpassing.

De gemeenschappelijke ruimten, aula, speellokaal en gymzaal, vormen het hart van het plan. Door slimme koppelings- en podiummogelijkheden zijn ze multifunctioneel inzetbaar. Door deze opzet verdwijnt de grote massa van de gymzaal uit het straatbeeld. Vanuit dit hart zijn transparante verbindingen gemaakt met alle overige delen van het kindcentrum: de kinderopvang, buitenschoolse opvang en drie clusters onderwijs. Een van de clusters wordt gebruikt voor Leonardo-onderwijs. Bij mogelijke krimp zullen de groepsruimten aan de zuidzijde worden getransformeerd tot appartementen met eigen voorzieningen.

Alle overige groepsruimten zijn op het noorden georiënteerd om zo op een natuurlijke manier oververhitting te voorkomen. De clusters zijn opgebouwd uit grote groepsruimten die door middel van schuifdeuren met de leerpleinen kunnen worden verbonden. Onderdeel van de leerpleinen vormen lees- en presentatietrappen, ateliers en concentratiewerkplekken.

De transparante verbindingen met het middengebied zorgen ervoor dat ook de kinderopvang een integraal onderdeel van het kindcentrum vormen. Ook zij kunnen direct gebruikmaken van de gemeenschappelijke voorzieningen. Door de situering tegenover de onderbouw kan uitwisseling van kinderen vanaf 3+ met het onderwijs plaatsvinden.

Oriëntatie van de groepsruimten, verhoogde isolatiewaarden en een zeer goede luchtdichtheid, gecombineerd met een WKO-installatie en een hoog rendement luchtbehandelingssysteem zorgen voor een optimaal klimaat in de school De school voldoet op dit punt aan de frisse scholen ambitie klasse A. De gemiddelde GPR-score van het gebouw is 7,6.